Truffle – 向合约发送以太

有时,可能想直接将以太发送到合约,或者想触发合约的回退函数。可以使用下面的方法:

通过instance.sendTransaction()将交易直接发送到合约,这个函数与其他的合约抽象函数一样,具有promise机制。

instance.sendTransaction({...}).then(function(result) {
  // 处理交易结果
});

或者通过instance.send()函数直接发送以太:

instance.send(web3.utils.toWei(1, "ether")).then(function(result) {
  // 处理交易结果
});


浙ICP备17015664号-1 浙公网安备 33011002012336号 联系我们 网站地图  
@2019 qikegu.com 版权所有,禁止转载